Stockholms fastighetskalender

Stockholms fastighetskalender (SFK)

Sök i SFK på biblioteket

Med Stockholms fastighetskalender kan du hitta adresser till fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och förvaltare. Du kan göra specifika urval baserat på en rad olika faktorer som t.ex. byggår, taxeringsvärde osv. Tjänsten kan endast användas på biblioteket.