Service till boenden

Service till boenden

Boenden

Biblioteket erbjuder böcker, ljudböcker och talböcker även till dig som bor på ett boende i kommunen, t ex ett äldreboende. Det kallas en deposition av böcker, och finns på en hylla eller en boksnurra, ofta placerad i boendets samlingsrum. Vi byter ut böckerna med jämna mellanrum och tar gärna emot önskemål på typer av böcker eller genrer. Om ditt boende inte har en deposition, så kontakta oss på biblioteket@salem.se eller 08-532 599 10.
 

Läsombud

Flera boenden i kommunen har läsombud. Det innebär att någon i personalen har utbildats till läsombud och erbjuder samlingsstund för de boende, med högläsning och samtal kring t ex en bok eller en temalåda. Biblioteket har flera olika temalådor att låna, med böcker, dikter, föremål och bilder att samtala om. Jobbar du på ett boende och vill bli läsombud? Kontakta oss!
 

Temalådor

På biblioteket finns det temalådor som kan lånas ut till olika typer av boenden, korttidshem m.m. Temalådorna innehåller böcker, texter, dikter, bilder och föremål som de boende på hemmet kan samlas kring och prata om, med en personal eller ett läsombud. En samlingsstund kring en temalåda kan vara ett bra sätt att väcka minnen eller prata om olika erfarenheter. De temalådor som finns är: humor, nostalgi, kärlek, Stockholm, trädgård och djur, bröllop, påsk, underhållning och nöje, vår, vinter, höst och sommar.