Pedagoger

Ett klassrum med en lärare och många skolbarn som räcker upp handen.

Pedagoger

Kontakten med skolor och förskolor är viktig för oss. Här kan ni ta del av våra erbjudanden.

Garantier


Vi har en rad garantier riktade mot utvalda årskurser som garanteras få komma på ett besök/läsår:

 • Alla sexåringar bjuds in till en biblioteksvisning där de får sina första lånekort
 • Alla klasser i årskurs 2 bjuds in till ett bokprat med möjlighet att låna böcker
 • Alla klasser i årskurs 4 bjuds in till ett bokprat med möjlighet att låna böcker
 • Alla klasser i årskurs 7 bjuds in till ett besök på biblioteket där de antingen får en lektion i bibliotekskunskap med källkritik eller ett bokprat med möjlighet att låna böcker
 • Alla klasser i årskurs 8 bjuds in till ett bokprat med möjlighet att låna böcker

Bokprat


Välkommen med din klass på bokprat! Vi tipsar om bra böcker som passar för elevernas ålder. Kontakta oss i god tid för att boka in ett bokprat. Vi vill gärna veta hur många elever det är i klassen och om det finns särskilda behov av extra lätta böcker eller om ni önskar något särskilt tema.

Depositioner


Många efterfrågar böcker att ha i klassrummet. Vi plockar gärna ihop bokdepositioner till er. De kommunala skolor som inte har gångavstånd till oss kan få en deposition med böcker skickade till sig. Kommunala skolor på gångavstånd och friskolorna får själva hämta bokdepositionen på biblioteket. Depositionerna får ni ha kvar i klassrummet hela terminen.

Förskoleöppet


Vi håller särskilt öppet för Salems förskolor på onsdagar mellan kl. 9-10. Detta ger er möjlighet att i lugn och ro låna böcker. Ni behöver inte boka tid, det är bara att knacka på.

Om ni vill att vi förbereder besöket går det bra att kontakta biblioteket på tel. 08-532 599 10 eller biblioteket@salem.se. Vi kan exempelvis plocka fram böcker om ett visst ämne eller en speciell författare.

Gruppuppsättningar


Varje år köper vi in gruppuppsättningar av barn- och ungdomsböcker. En gruppuppsättning består av ca fem böcker/titel. Dessa kan lånas till klassen och läsas i grupp. Vi köper in böcker av olika genrer och svårighetsgrad. Vi hjälper er gärna att plocka ihop böcker på olika teman.

Låna när biblioteket är stängt


Om du och din klass vill komma till biblioteket för att låna när vi har stängt kan vi, i mån av tid, öppna och vägleda er bland hyllorna. Kontakta oss för att boka tid.

Lärarkort


Lärare och förskoleavdelningar kan skaffa ett lånekort som används när eleverna lånar böcker som bara används i skolan. Påminnelser och eventuella räkningar skickas till skolan.

Lärarträff


Varje år bjuder vi på biblioteket in er lärare för att visa vår verksamhet och vilka resurser vi kan erbjuda. Det kan t.ex. handla om nya böcker eller läs- och skrivsvårigheter. Tipsa gärna oss på biblioteket om du har något önskemål.

Lättläst & talböcker


Elever med läs- och skrivsvårigheter kan låna faktaböcker, skönlitteratur och vissa läromedel som talböcker på biblioteket. De kan också få hjälp att hitta spännande, roliga och bra talböcker eller lättlästa böcker för att stimulera läslusten på fritiden. På vår äppelhylla har vi samlat alla talböcker samt tips och råd till dig som har ett läshinder eller arbetar med barn och unga med dyslexi.

Den som behöver talböcker kan även få ett eget Legimus-konto för nedladdning från Myndigheten för tillgängliga medier. Barn och ungdomar under 18 år behöver målsmans godkännande för att få ett sådant, samt komma på ett möte där vi introducerar tjänsten. För mer information om egen nedladdning, kontakta biblioteket på tel. 08-532 599 10 eller biblioteket@salem.se

Temabokspåsar


För att underlätta för föräldrar och pedagoger som vill ha böcker om ett speciellt ämne har vi samlat ihop en rad bokpåsar med olika teman. I påsarna finns bilderböcker, pekböcker och ibland även faktaböcker för barn. Vill man låna en temabokpåse måste man låna alla böcker som finns i påsen eftersom de hör ihop.

Temapåsar:

 • Prinsessfrossa
 • Dinosaurier
 • Bortom heteronormen
 • Pekböcker för de yngsta
 • Gå till tandläkaren
 • Gå till doktorn
 • Läsgodis från de senaste åren
 • Mångfald
 • Monster
 • Få syskon
 • Genus
 • Bokpåsar
 • Döden
 • Rim & ramsor
 • Etnisk mångfald
 • Vänskap
 • Känslor
 • Stjärnfamiljer
 • Förskoleliv
 • Rymden
 • I havets djup
 • Ett flertal påsar med böcker anpassade för olika åldrar

Temapåsarna går inte att reservera i katalogen. Kontakta oss per telefon, e-post eller på plats i biblioteket för hjälp. Vill du ha en påse med annat tema än de vi har färdiga kan vi hjälpa dig med det med. Hör av er i god tid för bästa service!

Salems språknätverk


Salems bibliotek och de kommunala förskolorna fick 2018 stöd från Statens kulturråd för att bilda ett språknätverk. Spåknätverket innefattas i projektet Bokstart som är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0-3 år) närhet för att tidigt stimulera deras språkutveckling. All forskning visar att det åldern 0-3 år som är viktig för barn språkutveckling. 

Bidraget söktes av biblioteket och de kommunala förskolorna men tanken är att skapa ett stort nätverk i Salem där även de privata förskolorna, BVC, familjecentralen och modersmålslärare ingår, att hitta långsiktiga samarbeten i hela kommunen som jobbar för barn språkutveckling. Det kollegiala lärandet  står i fokus. Tillsammans tar vi fram material vi senare kan använda till föräldrar om språkutveckling för små barn och flerspråkighet. Det kan vara allt från att informera på föräldramöten till att arbeta med silent books i modersmålsundervisningen. 

Under 2018 anordnade språknätverket bland annat föreläsningar, seminarier, workshops och vidareutbildningar. Våren 2019 besökte kulturpedagogen Camilla Olsson förskolor i Salem för att ge tips och råd till samlingar och språkaktiviteter.

Om du är intresserad av att delta i språknätverket eller bara vill veta mer kontakta oss på biblioteket i formuläret till höger. 

 

Länkar och material:

På Bokstarts hemsida finns det gott om material om små barns språkutveckling, såväl teoretiskt som praktiskt. 

Göteborgs stadsbibliotek har gjort en mycket fin film om att läsa tillsammans.

Vårguiden Jönköping har sammanställt en enkel guide för språklust på flera olika språk.

Skolverket har i samband med förskolans nya läroplan tagit fram material om högläsning och samtal om text i förskolan.

Världens bibliotek är en gratis digital tjänst där man kan hitta e-böcker och ljudböcker på flera språk.
 

Böcker om pedagogik

470642
470176
469879
469301
469185
468498
468496
467901
464995
464996
464994
464546
463179
463196
462731
462213
462620
461453
459733
459732
459731

Språk

Kontakta biblioteket

Kontakta biblioteket
Fältet måste fyllas i