Använd biblioteket

På biblioteket kan du låna böcker, film, TV-spel, musik, ljudböcker, tidskrifter och annat. Du kan även låna datorer eller få tillgång till vårt trådlösa nätverk. Dessutom anordnar vi författarbesök, sagostunder, tävlingar, temalördagar, lovaktiviteter och mycket annat.

På webben kan du ta del av våra e-tjänster för att exempelvis låna om och reservera. Du kan även låna e-böcker, använda våra databaser och få boktips.