Låneregler

För att låna på biblioteket behöver du ett bibliotekskort. Det är en personlig värdehandling. Du får kortet om du tar med dig giltig legitimation. Du behöver inte bo i Salems kommun för att få ett lånekort. Barn måste ha vårdnadshavares skriftliga godkännande. När du undertecknar kortet godkänner du bibliotekets låneregler.

Personuppgifterna i ansökan hanteras och lagras enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Du är skyldig att ta del av lånereglerna. Lånereglerna är fastställda av kultur- och fritidsnämnden.

Du väljer PIN-kod till ditt lånekort på biblioteket. Har du glömt din PIN-kod eller aldrig valt någon måste du komma till biblioteket för att välja en ny. Av säkerhetsskäl delar vi inte ut eller ändrar PIN-kod per telefon eller e-post.
 

Att låna på Salems bibliotek

Böcker, ljudböcker: 28 dagar
Musik och tidskrifter: 14 dagar
Filmer: 14 dagar
TV-spel: 14 dagar
Vid reservationskö blir lånetiden 14 dagar.

Du får ett kvitto på det du lånar. På kvittot står återlämningsdagen. Du får ha högst 50 lån. Du kan endast låna fem filmer och ett TV-spel åt gången.

Du får låna om dina lån upp till fem gånger om det inte är reserverat av någon annan. Låna om på vår webb, per telefon 08-532 599 10 eller på biblioteket. Vid omlån eller reservation via internet behöver du en PIN-kod. Den får du på biblioteket.

Att reservera kostar 10 kronor. 
 

Ansvar och avgifter

Ta alltid med dig bibliotekskortet eller giltig ID-kort t.ex. körkort när du vill låna. Du är ansvarig för dina lån fram tills att de är avregistrerade. Vårdnadshavare ansvarar för sina barns lån. Behåll alltid ditt kvitto. Du ansvarar för att det du lånat återlämnas i tid. Återlämning i bokinkast sker på egen risk. Förseningsavgift tas ut från första förseningsdagen på vuxenmedia. När du lämnat tillbaka dina lån raderas all information om vad du lånat.

Ditt första bibliotekskort är gratis. Ett nytt kort kostar 30 kr. Spärra alltid ett förlorat bibliotekskort. Du ansvarar för att obehöriga ej får del av kortets PIN-kod. Anmäl adressändring, byte av telefonnummer och e-post.

Du måste vara över 16 år för att få låna film och TV-spel.

Du förlorar rätten att låna om du inte följer lånereglerna eller har en skuld på 150 kronor eller mer till biblioteket. Så fort du betalat din skuld får du låna böcker hos oss igen.
 

Avgifter för vuxna

 • Försenade böcker, CD och tidskrifter: 5 kr per påbörjad vecka
 • Försenad film och TV-spel: 20 kr per dag
 • Reservationer: 10 kr
 • Utskrifter och kopior: 3 kr per sida, A3: 4 kr
   

Ersättning

Du är skyldig att ersätta lån som ej återlämnats eller skadats.

 • Vuxenbok: 300 kr
 • Barnbok: 150 kr
 • Ljudbok: 300 kr
 • CD: 200 kr
 • Film, TV-spel: 600 kr
 • Språkkurs: 600 kr
 • Tidskrift: 60 kr

Sök

Språk