Skaffa lånekort

För att skaffa ett lånekort kan du använda formuläret nedan. Du behöver komma till biblioteket och slutföra registreringen inom 14 dagar. Ta med dig giltig legitimation.
Registration details
Enter 1-5 names separated by spaces
(YYMMDD-XXXX) (YYYYMMDD-XXXX) (YYMMDDXXXX) (YYYYMMDDXXXX)
(Care Of)
(No country code, ex. xxxx-xxxxxx, xxxx xxxxxx)

Language