Språktåget

Språktåget

Språktåget är ett samarbete mellan regionbiblioteket, barnhälsovården samt logopeder i Stockholmsregionen som syftar till att stötta barns språkutveckling. Alla nyfödda barn i Salem får ett Språktåget-kort från barnhälsovården för att hämta ut en gåvobok på biblioteket.

Language