Barns språkutveckling

Barns språkutveckling

Barn lägger grunden för sitt språk under sina tre första år. Det är aldrig för tidigt att börja läsa, prata och leka med ditt barn! 

Language