Bibliotekets bokcirkel

Välkommen att delta i vår bokcirkel. Nedan kommer några bra förhållningssätt att ha med sig i bokcirkeln.

En bokcirkel är ett tillfälle att diskutera och analysera böcker tillsammans med andra. En öppen bokcirkel innebär att det är frivillig närvaro, dvs du som deltagare kan vara med ibland, alla gånger eller enstaka gånger. Det enda som krävs av dig som deltagare är att du har läst boken som ska avhandlas, och att du har lust att dela med dig av din åsikt om boken. 
 

Syfte

Det här är en öppen bokcirkel där ni läser och diskuterar böcker. Alla får vara med i bokcirkeln. 
 

Förberedelse

Kom till bokcirkeln förberedd, dvs du ska ha läst boken, och helst även ha tänkt till lite kring bokens innehåll, innan cirkeln börjar. Se diskussionsfrågor längre ner om du behöver hjälp att reda ut vad du tycker om boken.
 

Ansvar

Alla i bokcirkeln ansvarar för en trevlig, öppen stämning, där alla kommer till tals och får säga sitt. Avbryt inte varandra. Var välkomnande mot nya deltagare.
 

Respekt

Respektera varandras åsikter om boken, även om ni tycker olika. Diskussioner kan vara givande om olika synsätt får ventileras. Vi har olika bagage och referensramar, så vi tolkar in olika saker fastän vi läst samma bok. Detta kan vara en tillgång i diskussionen.
 

Fokus

Försök hålla fokus i samtalet på boken och på bokens handling, struktur, berättarsätt mm. Det är lätt att samtalet drar iväg åt ett annat håll, t ex husdjur, vädret, världsläget. Hjälp varandra då att styra tillbaka samtalet till boken, ifall gruppens samtal kommit på avvägar.
 

Personligt och privat 

Skilj på personligt och privat: Om du vill dela med dig av något personligt i anslutning till boken, t ex din personliga erfarenhet, så kom ihåg att detta är en bokcirkel som är öppen för alla. Den personliga erfarenheten kan fördjupa en bokanalys, men du som berättar avgör själv hur mycket du ska berätta. Det mest privata kan nog passa bättre att berättas i ett annat sammanhang än en bokcirkel, t ex i ett samtal med en nära vän.
 

Fortsättning

Ifall gruppen vill fortsätta prata, men om andra saker än boken, så kan ni träffas vid ett senare tillfälle, t ex gå och fika efter bokcirkeln. Då bestämmer ni själva hur personliga/privata ni vill vara och vad ni ska prata om.
 

Bokval

Val av nästa bok kan gå till så att deltagarna kommer med förslag och sedan röstar ni om vilken bok som ska läsas. Tänk på att inte ta en helt nyutkommen bok eftersom det då ofta är kö på boken på bibblan och alla har inte råd att köpa en ny bok. 
Det är även viktigt att välja böcker som det finns saker att diskutera i (alla böcker lämpar sig inte för samtal, det finns helt enkelt inte så mycket att diskutera i en del böcker). Kolla gärna på bokförlagets hemsida, där kan det finnas bokcirkelfrågor, och då passar boken bra till att diskuteras och analyseras. Ibland tycker man inte om en del saker i böckerna och man tycker olika om böckerna men det gör samtalet bara mer givande. 

 

Diskussionsfrågor:

 1. I inledningen sätts ofta bokens stämning och förväntningar skapas hos läsaren. Vad säger bokens första kapitel?
   
 2. Vilken berättarteknik använder författaren? Vad gör författaren för att få berättelsen fängslande, intressant, skapa känslor och reaktioner hos läsaren?
   
 3. Ur vems perspektiv berättas bokens historia? Ur vilket annat perspektiv skulle berättelsen kunna berättar Vad skulle det innebära?
   
 4. Hur används liknelser och metaforer? Vad har betydelse för berättelsen?
   
 5. Vilken eller vilka karaktärer i boken fascinerar dig? Vilka skulle du vilja bjuda på middag? Vad skulle ni prata om? Vad skulle du vilja fråga dem?
   
 6. Vilken betydelse har geografiska platser, städer, länder, miljöer i boken för berättelsen? Förekommer fiktiva platser?
   
 7. Hur är språket i boken? Sakligt, poetiskt, lättläst, svårt och komplicerat, vardagligt, gammaldags, beskrivande, gestaltande osv? Vad har språket för betydelse för berättelsen?
   
 8. Vilka känslor väcker berättelsen hos dig? Glädje, ilska, vrede, rädsla, hoppfullhet osv. Vad var det som gjorde att du kände som du gjorde?
   
 9. Vad bär du med dig efter att ha läst boken? Vilket intryck gjorde boken på dig och hur påverkade det dig?


 

Inspirerande tips för bokcirkeln: 

Livet i bokcirkeln: Samtal, skratt och tårar / Lena Kjersén Edman

Tala om böcker : boksamtal på bibliotek, i skola och på nätet/ Lena Kjersén Edman

Vad ska vi läsa i bokcirkeln? : lästips och hur vi får fart på samtalet / Lena Kjersén Edman

Språk

Sök