Service till boenden

Service till boenden

Läs om vad vi erbjuder till dig som bor på ett boende i kommunen.

Deposition

Biblioteket erbjuder böcker, ljudböcker och talböcker även till dig som bor på ett boende i kommunen, t ex ett äldreboende. Det kallas en deposition av böcker. Böckerna finns på en hylla eller en boksnurra, ofta placerad i boendets samlingsrum. Vi byter ut böckerna med jämna mellanrum och tar gärna emot önskemål på typer av böcker eller genrer. Om ditt boende inte har en deposition, kontakta oss på biblioteket@salem.se eller 08-532 599 10 så hjälper vi dig.
 

Läsombud

Flera boenden i kommunen har läsombud. Det innebär att någon i personalen har utbildats till läsombud och erbjuder samlingsstund för de boende, med högläsning och samtal kring t ex en bok eller en temalåda. Jobbar du på ett boende och vill bli läsombud? Kontakta oss!
 

Temalådor

Biblioteket har temalådor som kan lånas av olika typer av boenden i kommunen. Temalådorna innehåller böcker, texter, dikter, bilder och föremål som de boende kan samlas kring och prata om. Kanske väcks minnen till liv, något att prata om och dela med andra? Det är bra om en samling kring en temalåda hålls av boendets personal. Vi har många olika temalådor, bland annat med teman som humor, nostalgi, kärlek, underhållning, fordon, högtider som påsk, jul & nyår och våra årstider.

Språk