Legimus

Legimus

Du som har en läsnedsättning har rätt till anpassade böcker via tjänsten Legimus.

Exempel på en läsnedsättning är:

  • läs- och skrivsvårigheter
  • synnedsättning
  • andra fysiska funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsehinder och hörselskada
  • intellektuell funktionsnedsättning
  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som autism, adhd.
  • tillfällig läsnedsättning

Med Legimus kan du själv ladda ner och läsa talböcker i din dator, surfplatta eller telefon. Legimus finns även som app. 
 

Skaffa Legimus

För att få konto i Legimus måste du komma till biblioteket för att få en introduktion och underteckna användaravtal gentemot Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). MTM producerar talböcker som biblioteket sedan tillhandahåller till våra låntagare. Om du har skapat Legimuskonto på Salems bibliotek är det vi som administrerar ditt konto. 

Kontakta oss för att boka en tid för Legimusintroduktion. Minderåriga behöver ha sällskap av sin målsman.

Språk