Bokprat och garantier

Bokprat och garantier

Välkommen med din klass på bokprat! Vi tipsar om bra böcker som passar för elevernas ålder. Kontakta oss i god tid för att boka in ett bokprat.

Vi vill gärna veta hur många elever det är i klassen och om det finns särskilda behov av extra lätta böcker eller om ni önskar något särskilt tema.

Varje år köper vi in gruppuppsättningar av barn- och ungdomsböcker. En gruppuppsättning består av ca fem böcker/titel. Dessa kan lånas till klassen och läsas i grupp. Vi köper in böcker av olika genrer och svårighetsgrad. 

Vi har en rad garantier riktade mot utvalda årskurser som garanteras få komma på ett besök per läsår:

  • Alla sexåringar bjuds in till en biblioteksvisning där de får sina första lånekort och möjlighet att bekanta sig med biblioteket.
  • Alla klasser i årskurs 2 bjuds in till ett bokprat med möjlighet att låna böcker
  • Alla klasser i årskurs 4 bjuds in till ett bokprat med möjlighet att låna böcker
  • Alla klasser i årskurs 7 bjuds in ett bokprat med möjlighet att låna böcker
  • Alla klasser i årskurs 8 bjuds in till ett bokprat med möjlighet att låna böcker

Språk