Gå med i vår bokcirkel!

Gå med i vår bokcirkel!

Alla är välkomna att delta i vår bokcirkel som träffas ungefär en gång i månaden.

Bokcirkeln träffas i biblioteket några måndagar per termin för att prata om böcker tillsammans. Under våren läser cirkeln följande böcker:

  • 23 januari: Dina händer var fulla av liv - Suad Ali 
  • 20 februari: Lejonburen - Ulrika Kärnborg
  • 20 mars: Tre bröder - Yan Lianke
  • 17 april: Ett lyckligare år - Jonas Gardell
  • 22 maj: Dåligt folk - Kjell Johansson

På evenemang-sidan hittar du också tiderna för bokcirkelträffarna. Här kan du läsa några förhållningssätt att ha med dig: Bibliotekets bokcirkel

Vi har ett antal böcker till utlån till bokcirkelns deltagare. Ibland kan lånetiden vara förkortad för att alla ska hinna läsa boken. Du kan också skaffa boken själv om du hellre vill det.

Kontakta oss om du vill vara med i bokcirkeln! 

 

Språk