Böcker på många språk

Böcker på många språk

Vi har böcker på många olika språk, både för barn och vuxen.

På biblioteket finns böcker på andra språk än svenska. På barnavdelningen och vuxenavdelningen hittar du böcker på bl.a. engelska, arabiska, spanska och finska. Ungdomsböcker på engelska (från ca 12 år) hittar du på ungdomsavdelningen.

Vi köper in en del böcker på efterfrågan men lånar också in böcker från Internationella biblioteket. Prata med oss när du besöker biblioteket om du vill läsa böcker på ett annat språk. Det går också bra att mejla eller ringa till oss.
När vi lånar in böcker från Internationella biblioteket är det bra om vi får så mycket information som möjligt. Vill du ha någon speciell typ av böcker, t.ex. deckare, kärleksböcker eller historiska faktaböcker. Vill du låna böcker till ditt barn är det bra om vi vet hur gammalt barnet är. 
Läs mer om mångspråksböcker för barn.

Språk