Barns språkutveckling

Barns språkutveckling

Barn lägger grunden för sitt språk under sina tre första år. Det är aldrig för tidigt att börja läsa, prata och leka med ditt barn! 

Barn börjar utveckla sitt språk långt innan de pratar. Att läsa för sitt lilla barn, sjunga, rimma och ramsa ger ditt barn en känsla för språkets alla ljud och dess rytm. Forskningen visar att de första tre åren är nästintill avgörande för den framtida språkutvecklingen. Föräldrar och andra vuxna har därför en viktig roll i barns språkutveckling. På biblioteket kan du låna böcker för barn i alla åldrar och på många olika språk.
 

Högläsning

Att läsa högt tillsammans med ditt barn är inte bara mysigt, det är också ett mycket bra sätt att stimulera språket i stort. Barnet lär sig hur språket låter och får ett större ordförråd. Högläsning tränar också barnets koncentrationsförmåga, läsförståelse och fantasi. Barn som tidigt får kontakt med böcker har ofta lättare att lära sig läsa. 

Berätta för ditt barn vad som händer i böckerna, fånga upp nya ord när ni läser och förklara vad orden betyder. Peka på bilderna och låt barnet härma ljud och ord. Interagera med boken, kanske ni kan knacka på en dörr, klappa på ett djur eller säga hej/hejdå till karatärerna i boken. Var inte rädd för att vara lite "fånig", roliga ord och ljudeffekter kan fånga barnets uppmärksamhet, att härma t.ex. en kossa, hund, bil eller ljudet av regn. 

Många slutar högläsa när barnet kan läsa själv. Fortsätt! Högläsning utvecklar barnets läsförståelse och ordförråd. Det skapar också en värdefull gemenskap mellan vuxen och barn.
 

Använd ditt modersmål

Språkutvecklingen gynnas av att läsa på modersmålet och små barn kan lära sig flera språk samtidigt. Biblioteket har barnböcker på många olika språk. Om vi saknar litteratur på ditt modersmål, prata med oss på biblioteket så hjälper vi dig.  
 

Äppelhyllan

Många barn kan fastna på något i sin språkutveckling. Alla barn behöver språkstimulans och vissa barn behöver det extra mycket. På Äppelhyllan i biblioteket hittar du böcker som hjälper barn att träna språk och tal, men också böcker som handlar om och/eller riktar sig till barn med någon typ av funktionsnedsättning. 

Pappa som läser en bok för sin dotter.

Boktips och praktiska råd kring högläsning

Här kan du ta del av våra egna boktips om språkutveckling.
 

Bokstart 

Kulturrådets satsning Bokstart syftar till att stimulera språkutveckling hos de yngsta barnen, 0–3 år, och riktar sig till vårdnadshavare och vuxna i små barns närhet. I skriften Språket börjar med dig! får du praktiska råd om hur du kan prata och samspela med ditt barn, som är lätta att använda i vardagen. Ta gärna del av Bokstarts tips på språk- och lässtimulerande barnböcker att läsa högt för små barn.
 

Språktåget logotyp med tecknade figurer

Språktåget

Språktåget är ett samarbete mellan biblioteken, logopedin och barnhälsovården i Region Stockholm. Foldern Häng med språktåget! (pdf, 1,9Mb) innehåller bra tips på hur du som vuxen kan stimulera barnets språkutveckling genom att sjunga, läsa, prata och ramsa. Foldern finns också att hämta gratis på biblioteket och på Regionbibliotekets webbplats finns den även på andra språk än svenska. I Språktågets boklista (pdf, 325kB) hittar du boktips inom olika kategorier där ditt barn kanske behöver extra stöd, t.ex. uttal eller meningsbyggnad. 

Logoped och författare Elvira Ashby berättar hur du som vuxen kan kommunicera med ditt barn och stötta ditt barns språkutveckling i denna film på Regionbibliotekets youtubekanal.

Läs mer om Språktåget här på vår hemsida.
 

Kod-Knäckarna

På den ideella föreningen Kod-Knäckarnas webbplats finns filmen "Hitta språket!" om små barns språkutveckling, 0–5 år, som riktar sig till föräldrar. Informationen finns också att läsa i broschyren Hitta språket (pdf, 646kB).

 

Språk